Swärd versus Bell X

Nu till det verkligt stora frågetecknet jag har inför Bells bok ”Kärleken vinner”.

Bell har uppfattats som universalist (en som tror att alla blir frälsta till slut). Det finns verkligen mycket i boken som kan tolkas i den riktningen, men själv förnekar han att han är det bland annat i uttalanden som finns på YouTube (ett klipp finns under ”Swärd versus Bell V) Om det är som han säger, varför säger hand det inte tydligare i boken? Jo, det finns antydningar till ex på sidan 178

Gud bjuder in oss och vi kan göra precis vad vi vill med denna inbjudan säger vi ja blir det ett resultat säger vi nej blir det ett annat.

Gud är kärlek och om vi förkastar denna kärlek rör vi oss bort ifrån den i andra riktningen.

Och i den riktningen blir verkligheten per definition alltmer kärlekslös och helvetisk.

Men det finns andra avsnitt som får en att ana, även om det inte sägs rakt ut, att han menar att alla blir frälsta till slut.

Har han medvetet valt att vara diffus? Är det för att få oss att tänka till? Jag vet inte. Men självklart är detta den främsta orsaken till att boken har blivit så omdiskuterad.

Jag håller med Swärd om att boken kunde haft en starkare betoning på vad försoning är, på omvändelse och pånyttfödelse. Själv hade jag också gärna sett en större betoning på den helige andes verk i de processerna och inte minst när det gäller förverkligandet av ”nya himlar och en ny jord”, även gudsrikestanken, som var den stora tanken i Jesu undervisning kunde ha betonats mer. Men vi ska komma ihåg att hela trosläran inte behöver uttömmas varje gång man vill uttrycka något om evangeliet. Så var det inte när Jesus predikade. Ofta betonade han bara en enda sak.

Det Bell velat är inte att ge oss en heltäckande dogmatik utan att få oss att tänka till om några saker.

Till exempel – är det verkligen så att en majoritet av mänskligheten ska plågas dag och natt, i miljoner miljoner år utan uppehåll och utan slut någonsin. Jag citerar:

Är historien en tragedi?

Har miljarder människor skapats bara för att tillbringa evigheten i plågor och tortyr (under vilken de dessutom kommer att vara fullt medvetna)? Har miljarder människor skapats för att lida i all oändlighet för de synder de begick under det fåtal år som de tillbringade på jorden?

Vilken bild av Gud ger oss detta är en av de frågor han ställer och som också vi behöver ställa oss? En ”helig Gud”, ”en stor Gud” säger de som till varje pris försvarar tanken på denna eviga ångest. Vad är det för helighet som tillfredsställs av en så ohygglig plåga? Det man kallar helighet är inget annat än sadism av grövsta sort. Att hävda en sådan tanke är att dra den allra största vanära över Gud. Att många människor vänder sig bort från en sådan Gud är inget att förvåna sig över!

Att människor automatiskt ska hamna där , utan egen förskyllan, därför att de inte nåddes av budskapet om räddning, eller därför att de inte vid något tillfälle i livet bad den rätta bönen, är tankar Bell ifrågasätter. Jag menar att han gör det med all rätt. Att tro så är att göra Gud och frälsningen alldeles för liten.

Han vänder sig också mot den självsäkerhet som kan finnas hos dem som menar sig vara innanför. Däremot välkomnar generöst alla som tror sig vara utanför. Jag kan inte se annat än att det är just den hållning Jesus hade. Den enda grupp ur kristen kultur som Jesus sa skulle går förlorad var en grupp övertygade karismatiska predikanter (Matt 7:22-23 ) Detta bör vi kristna tänka till över innan vi placerar andra där. Och till fariséerna sa han: ”Tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.”

Vi behöver den påminnelsen.

De frågor Bell tar upp är högst relevanta! Vi behöver fundera över dem. Därför skrev jag en rekommendation till hans bok

Det jag saknar hos Bell är naturligtvis den tolkning av helvetet jag försökt skissa i tidigare avsnitt se ”Swärd versus Bell III” som jag menar har starkast förankring i bibelordet och som hävdas av framstående evangelikala teologer. Jag menar att det synsättet både ger rättvisa åt bibelordet, hävdar Guds helighet och ära och människans frihet att välja.

Jag återkommer med ett slutord och föreslår att efter denna bloggpost kommenterar endast de som läst Bells bok. Det är inte lätt att ge bra kommentarer om något man inte känner till.

 

 

 

This entry was posted in Helvetet, Swärd versus Bell. Bookmark the permalink.
 • http://kristnantverketfrpalestina.blogspot.com/ Nils Andreasson

  Tack för rekommendationen till alla oss som inte läst Bells bok att vänta på ditt slutord. Jag skall följa den rekommendationen och gläder mig samtidigt åt att på nytt kunna läsa dina tidigare inlägg i ett sammanhang. Tack för alla de insikter du har givit mig i denna serie och tack för att du är en fyrbåk för alla dem som vill hävda Guds helighet och ära och människans frihet att välja.
  Nils Andreasson

 • http://helapingsten.wordpress.com micael grenholm

  ”Har miljarder människor skapats för att lida i all oändlighet för de synder de begick under det fåtal år som de tillbringade på jorden?”

  Är det någon som hävdar det? Även de som stödjer Swärds synsätt argumenterar väl för att synden skiljer oss från Gud så att det inte är ett visst antal synder som gör att man förtjänar helvetet utan vägran att be Gud om förlåtelse för dem gör att man inte kan dela evigt liv med Honom i Himlen?

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Micael Grenholm: Ja, väldigt många kristna hävdar just det. Det kanske inte formuleras så, men det är precis just och jämt vad det betyder.