Därför var jag med i ”Kalla fakta”

Här vill jag förklara varför jag valde att medverka i ”Kalla Fakta” i TV4 den 28 okt. Du kan se programmet här. I högerspalten finns även en kommentar i Nyhetsmorgon dagen efter som är viktig för helheten

Jag vill med kraft säga att orsaken att jag var med inte beror på att jag är emot det som har med den helige Ande att göra i kristendomen. Tvärtom, den sidan av den kristna tron är oändligt värdefull för mig. Det är faktiskt just därför jag vänder mig emot det som programmet visade exempel på.

Jag är inte heller emot livliga och dramatiska gudstjänster, bara tonen är äkta och resultatet gott.

Jag är naturligtvis inte emot bön för sjuka. Jag vet vad bön kan betyda i sjukdomsnöd.

Det är fusket, lögnen och manipulationen i Guds namn jag är emot. Ingen kan förneka att det förekommer.

Vi vet det med säkerhet därför att inte så få har trätt fram och berättat om sin verksamhet sedan man slutat med den. En av dem var Marjoe som i flera år var verksam som kristen healer, med tungotal och människor som föll till golvet. Han hade själv ingen tro på något övernaturligt i det han höll på med men fortsatte ändå. Sin sista turné lät han spela in på film för att berätta om sina knep. Du kan se ett klipp av filmen här

På den här sidan kan du läsa om Mark Haville som tjänade stora summor på att utföra ”tecken och under” i Guds namn. Nu har han lämnat detta och uttalar sig skarpt mot de metoder tidigare använde. Han berättar om hur han imponerades av en del kända talare. Så här skriver han: ”Jag lärde mig så småningom att göra det som alla dessa talare som Copeland, Cerullo, Benny Hinn och andra gör . De manipulerar målgrupper och individer helt enkelt i kraft av suggestion. De kallar resultatet ”tecken och under”. De är vilseledda. Så småningom hade även jag lärt mig processen att styra möten med hypnotiska tekniker och genom suggestion i kyrkor. Jag gjorde många  så kallade ”tecken och under.”

En annat exempel som träder fram på följande sida är Dustin White. Han beskriver tekniken och knepen som vi känner igen dem. Bland annat säger han: ”Jag fick veta att vi ibland måste ´hjälpa Gud.  Det var nödvändigt att utföra falska mirakel för att hjälpa till att inspirera till tro. Detta bedrägeri, fick jag höra, bör ´inte ses som att man ljuger´ eftersom det leder människor till tro.”

Ett exempel på detta är paret Popov, där frun gick med en dold mikrofon i vestibulen och pratade med människor och mannen lyssnade i sin örsnäcka och noterade. Så här kunde det låta: ”Vilken fin röd kappa du har. Hur mår du?” Så fick hon en sjukdomsbeskrivning.” I mötet kunde sedan mannen säga. ”Det är någon med en röd kappa här som lider av det och det”. Detta är avslöjat och dokumenterat.

Liknande uttalanden har jag hört också från andra håll och det förklarar hur man, till synes med gott samvete, medvetet kan manipulera och ljuga. Man tror man tjänar en god sak.

Tony Campolo berättar i sin bok ”How to be Pentecostal” om en talare på en missionärskonferens som delgav spektakulära historier om vad som hände i Indien, hur till och med döda kom tillbaka till livet. När talaren konfronterades med att detta inte var sant, medgav han det. Men, sa han, historierna om hur döda uppväcktes var för att ge kristna frimodighet. Han menade sig alltså göra något gott. (”How to be Pentecostal” sid 125)

Ingen kan alltså förneka att det förekommer fusk och lögner i den ”kristna” helandebranchen! Ingen kan heller förneka att det är ganska utbrett. Listan kunde göras mycket längre än de ovan nämnda exemplen. Om inte detta räcker – läs här.

Detta borde inte göra oss förvånade. Jesus sa ju att det skulle bli så.

”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg.” Matt 24:24

Ingen kan påstå att Jesus var emot under och tecken eller mot den helige Ande, men han var väldigt emot bedrägerier på det religiösa området. Det är en hållning som vi, menar jag, måste ha.

Här vill jag nämna några typiska drag i den helandegenre som kritiseras och varför jag ifrågasätter den.

Ett centralt inslag är ofta att man ber människor sätta sig på en stol för att vara med om att  ett ben ”växer ut” och bli lika långt som det andra.

Detta är ett välkänt trick. Det finns en enkel förklaring till att ett ben tycks bli någon centimeter kortare eller längre. Genom att man omärkligt rör benen i sidled ändrar de längd i förhållande till varandra. Det är lättare att utföra om personen sitter dikt an mot ryggstödet. Det minimerar risken att personen svänger med. Därför är de som ska genomföra detta trick väldigt noga med att personen sitter hårt mot ryggstödet.

Man är också noga med att de som vill se ”underverket” gör det från sidan helst i ögonhöjd med de framåtsträckta benen och koncentrerar sig på skorna. Där vill man också ha eventuella kameror. På det sättet är risken minimal att man upptäcker att benen rör sig något i sidled. Man kan förstärka effekten om man försiktigt drar ut ena skon en aning för att sedan under bönen trycka in den igen.

Om det man håller på med är ett mäktigt verk av Gud varför använder man då ett välkänt trick som huvudpunkt? Detta är för övrigt ofta det enda påtagliga ”undret” som sker. Om du vill ha exempel på hur detta genomförs i detalj se här.

Man kan också undra varför Gud ägnar sig så mycket åt en åkomma som de flesta inte känner till att de har och som är så lätt att fuska med.

Det har förekommit andra trick i samma genre. Som till exempel att låta ett kors framträda i pannan under bönen. Detta är mycket lätt att utföra. Man ritar ett kors på pannan med en färg som går att torka bort. Sedan pudrar man över så att det försvinner. Under bönen torkar man bort pudret försiktigt med en näsduk och korset framträder.

Ett annat trick är att låta folk lysa med en ficklampa i munnen och titta i en spegel för att konstatera att amalgamfyllningar förvandlats till guld eller silver. Detta väckte stor uppmärksamhet för ett tiotal år sen. Den enkla förklaringen är att när amalgam blir slitet glänser det som guld eller silver. Ett besök hos tandläkaren visar att samma amalgam som tidigare ligger kvar. De som gjorde det testet fick samtliga det beskedet då.

Ett annat är att man låter ”ädelstenar”, guldflagor och fjädrar fara genom luften. Om Gud väljer att låta glänsande korn falla över folket  varför väljer han billigt krimskrams (exakt samma sort som kan inhandlas i vilken accessoarshop som helst). Den fråga jag ställer är: Om Gud verkar så mäktigt som man säger varför måste man toppa sin verksamhet med sådant?

Man kan undra hur det är möjligt att folk kan tro på sånt här. Men orsaken är att man lärt sig att lita på präster och pastorer. Man kan inte tänka sig att en människa som beder och tror på Gud,  skulle kunna ljuga. Generationer av präster och pastorer har skapat den tilliten.

En del lär också ut man inte får kritisera eller ifrågasätta en Herrens tjänare. Så här kan det låta: ”Jag säger detta med tvekan men just detta hände på en plats där jag predikade. Två veckor efter att jag avslutat mötena, föll pastorn ner död i talarstolen. … Varför? Därför att han inte accepterade det budskap som Gud gav mig till honom från den helige Ande.” (Kenneth Hagin, förebild för många av de s k trosförkunnarna. Från hans bok ”I Believe”)

Det är klart vi måste vara prövande och ifrågasätta. VARFÖR VARNADE JESUS OM MAN INTE FÅR IFRÅGASÄTTA? Orsaken att Jesus sa det han sa var naturligtvis för att göra oss vaksamma.

En annan företeelse är att få folk att falla baklänges. Jag är medveten om att man kan överväldigas av Guds närvaro och kärlek så att benen inte längre bär. Men det är en annan sak. Det som förekommer här är teknik. Det är en förfalskning av en äkta gudserfarenhet och därför en oerhörd lögn. Marjoe förklarar tekniken i ovannämnda klipp. En evangelist på besök i Sverige sa. ”Jag vet mycket väl att detta inte är den helige Ande, men jag gör så här för att folk ska bli mer öppna för det övernaturliga.” Se även här.

Det är också vanligt att ”evangelisten” utan någon undersökning, utan röntgen eller andra instrument, utan prover, och utan medicinsk utbildning säger: ”Du är helad”.

Om bilmekanikern säger ”bilen är servad” räknar vi med att det är så. Om rörmokaren säger ”läckan är lagad” tror vi på det. Ska man inte kunna lita lika mycket på en predikant som på en bilmekaniker eller rörmokare?

Sanning måste prägla all kristen verksamhet. ”Sanningen ska göra er fria,” sa Jesus.

Dr Peter May, en kristen läkare som jag varit i brevkontakt med och som i 30 år studerat påstådda helanden från kända kristna helandepredikanter som Benny Hinn och Morris Cerullo säger att han inte sett något helande som kan anses övernaturligt.  När Katryn Kuhlman besökte Sverige ledde pingstvännen och läkaren Sven Adrian en undersökning av de många påstådda underverken. Inget av dem kunde verifieras som under.

Annat som ofta överdrivs våldsamt är rapportering av framgångar, särskilt på platser som ligger långt borta och är svåra att kontrollera. Det är ett sätt att få folk att offra pengar till verksamheten.

Vad är det som driver dessa ”profeter”?

Naturligtvis spelar pengar stor roll. Flera av dem har helt ofattbara inkomster. Ett inslag i verksamheten är ett mycket ogenerat frampressande av pengar. ”Gud har sagt till mig att här finns tio personer som kan ge 10.000:- var. Har Gud verkligen sagt det? Jag menar att det är bondfångeri av värsta sort och missbruk av Guds namn. Det värsta är att en del fått uppfattningen att om de ger pengar ligger det närmare till hands att de eller deras anhöriga får välsignelse. Det vill säga blir botade från någon svår sjukdom. Ibland ger äldre och fattiga av sina besparingar till ”predikanter” som lever ett ofattbart lyxliv. För mig är detta mycket stötande. Dessutom tror givaren man stöder en god och ren sak, i själva verket stöder man ett bedrägeri.

Men det är inte bara pengar som är drivkraften. Man ska ha klart för sig att den som framträder med en så stark Guds kraft att han bara behöver räcka ut sin hand för att folk ska falla baklänges eller tillsäga en cancertumör att lämna en sjuk kropp, blir stor hjälte i den krets som tror på det. Den rollen är mycket tilltalande för vissa. Det finns något tjusande i att behärska en publik. Det tänker unga människor som drömmer om att bli rockstjärnor eller idoler. Det är en legitim dröm för dem. Men i det här fallet förverkligas drömmen med tvivelaktiga metoder bland godtrogna människor. Dustin White (ovan) skriver just om att det var just som hjälte han upplevde sin roll som helare.

Naturligtvis far många illa. Man får höra att man är frisk av någon man litar på och som representerar det som är heligt för en. Det är en oerhörd lycka för en som är allvarligt sjuk. Så går man till doktorn och får höra att sjukdomen är kvar precis som förut. Man blir naturligtvis väldigt besviken. Men inte bara det. Ofta kommer tankar på att man är övergiven av Gud. Varför blev jag inte frisk? Andra blir helade, men inte jag. Predikanten sa ju att jag var helad. Duger inte min tro? Vad är det för fel på mig?

För många som dras med i den här typen av verksamhet kan det bli så att den hänförelse man känt vänds i besvikelse. Man hade ju en känsla av att detta var en särskilt varm form av kristendom. Men när man förstår vad det handlar om hamnar man ofta i ett stort vakuum. Inte sällan i djupt självförakt. Inte så få har vänt sig bort från tron. Jag känner flera.  En orsak till att jag tagit till orda i detta är att jag inte vill att fler ska göra det.

Förutom detta drar helandeverksamhet av ovan nämnda typ ett löjets skimmer över den kristna tron. Guds namn blir vanärat. Det heliga dras ned på ett lågt plan. Man får en förvriden bild av vad kristen tro är. Fuskbranchen är ett hot mot levande kristendom. (Varför skulle Jesus annars ha varnat för den.)

PS Ett förtydligande. När jag i sista sekvensen säger: Det finns inga bekräftade helanden menade jag den verksamhetstyp som Garnfeld representerar. Intervjun med mig som var ganska lång klipptes ner till en minut, därav den oklarheten. Se även Nyhetsmorgon 29 oktober. DS

Jag kommer att publicera alla kommentarer, men går inte i svaromål. Tycker att jag sagt mitt. Men återkommer i ämnet om hur jag tror att vi kristna ska se på ”tecken och under” i vår tid och om en månad med den redovisning jag initierade i Nyhetsmorgon.

Jag inför nu (31 okt)  också principen att endast publicera inlägg som har en identifierbar avsändare. Varför ska jag publicera inlägg som inte ens den som har skrivit det kan stå för? Man kan skriva med pseudonym, men avsändaradressen som kommer till Disqus måste var identifierbar.

 

This entry was posted in Helande, Kalla Fakta. Bookmark the permalink.
 • Å

  Hej
  I all nåd..
  Ang.det du sa om att det inte finns några som blivit helade
  Vad jag vet är fortf.
  Jan Widehov frisk fr.cancer(som vittnar om detta även i Kalla fakta. )
  Även Birgitta Berden fr.Bua.(Du kan ev.söka o se i hennes facebok)
  Min mamma däremot blev inte.
  Men snälla …ta reda på fakta i ex.dessa fall o tacka Jesus när han använder
  oss ofullkomliga mskor.ttill Jesu Kristi ära o Guds verk
  Det sker helande än idag.
  Också genom Jens Garnfeldt o andra.
  Visst får vi ha ?-en,
  Har själv sett de med ex.höftsmärtor ha olika längd på
  ben-fast oftast är det en” förskjutning” som skett i ryggraden vilket ser
  ut som olika långa ben.
  Gud gör sitt verk genom att korrigera i ryggen o då ser det ut som benen blir lika långa
  fast de eg.redan var det.
  Vi får tacka Gud för alla helande som sker även om idag inte
  alla blir.Men det vill o önskar vi väl i alla fall.

  Hypnositörer, illusionister o trollkarlar är nåt annat.

  • SimonKrigare

   Var vaksam och pröva allt, många ska ledas vilse av under och tecken de tror är från Gud

  • AlmaM

   Det är inte mirakel som visar om någon är en sann profet. Som Lars
   Günther påpekade ovan, var Bileam verkligen profet men en falsk sådan.
   Miraklen är inte proberstenen.

   I den första kristna kyrkan lärde
   man ut att den profet som ville ha betalt var en falsk profet oavsett
   vad den personen gjorde för mirakel.

 • Mattias

  Kanske skulle du varit noggrannare med orden eller bett om att få se och kommentera slutresultatet för som det såg ut är du emot allt helande…

 • Birgitta Berdén

  Det finns bekräftade helande allt annat är lögn o förtal

  • AlmaM

   Birgitta, många har försökt få helanden, uppväckande från de döda osv bekräftade men det har inte gått av just Jens Garnfeldt. Men du ska veta att även om det går att bekräfta betyder det inte att han är okej. Det är inte mirakel som visar om någon är en sann profet. Som Lars Günther påpekade ovan, var Bileam verkligen profet men en falsk sådan. Miraklen är inte proberstenen.

   I den första kristna kyrkan lärde man ut att den profet som ville ha betalt var en falsk profet oavsett vad den personen gjorde för mirakel.

   • Ulrika

    Hej Alma,
    Jag fattar överhuvudtaget inte kopplingen mellan läkande av sjukdomar och profeter. Apostlarna gjorde stora under i Jesu namn för att visa makten i Jesu makt att förlåta synder men det är en annan sak. För oss återstår att be för oss själva och för varandra i det fördolda. Har man äldste till hands kan man tillkalla dem. Gratis. Men det är klart, har de åkt långt går säkert en o annan gröttallrik ner. Det är okej.

    • AlmaM

     Hej Ulrika!

     Du har så rätt! Vi har en sjukt stor repekt för läkare och helandepredikanter. Kyrkan är dålig på att pröva dem som säger sig ha helandets gåva och som du påpekar behöver den gåvan knappast vara parad med profetisk gåva. Men de som tar betalt för helande(mer än gröt) brukar ju också gilla att profetera speciellt mot oss som vill pröva allt och behålla det som är gott.

     • Ulrika

      Alma!
      Nu sa du nå´t! En människa som tror att den talar i Herrens Namn vill ju bli prövad och överbevisad genom Guds ord och av seriösa prövare. Med seriösa menar vi de som inte per automatik hurrar i samma ögonblick som budskapet sägs. Vem hinner pröva ett budskap med Ordet under så kort tid?

     • AlmaM

      Så sant! Tål man prövning kan man nog lita på personen, dessa charlataner fördömer ju prövande som ”kritikdemoner”.

    • Alexander Backman

     Så du tror inte på Nådegåvorna? Du talar som att Apostlarna var bara i urkyrkan. Paulus osv. ?

     • Ulrika

      Hej Alexander,

      Ursäkta sent svar. Gick in här på sajten igen först nu och såg då att du svarat mig. På den här frågan svarar jag att jag tror på Nådegåvorna och att vi ska pröva dem utifrån övriga Bibeltexter som 1 Kor 13. Vilka frukter ger gåvorna?

      Min bedömning är att Garnfeldt agerar emot exempelvis 1 Kor 13:5 ”den (Kärleken) uppför sig inte illa,
      den söker inte sitt,

      För mig är det uppenbart att Garnfeldt och andra som tigger stora summor pengar för sina ”predikningar” söker sitt och gör illa både mot människorna som de bedrar och mot Guds Namn.

      /Ulrika

     • Alexander Backman

      Tiggande av pengar vill vi inte ha i kyrkan. Ödmjukhet och kärlek behövs vid användandet av nådegåvorna. Bill Johnsson har jag därför stort förtroende för. Garnfeldt behöver bli tillrättavisad i hans sätt att möta människor tror jag

      Frid

     • AlmaM

      Hel rätt!

 • Pingback: Kalla Faktas granskning av helandepredikanter | Urgamla Stigar

 • Birgitta Berdén

  Varför vägrar du se dokumenterade helande !

 • Birgitta Berdén

  Avslutar detta nu! Jens garnfeldt klarar sej säkert! De jag vet är nu att inte ens kalla fakta är utan stark vinkling . Tragiskt är att vi kristna inte kan se p läsa Bibeln som den står skriven o inte ens vill se dokumentation. Flera ab dina kollegor inom ekumeniakyrkan har varit o lyssnat på honom o säger att det är en gudsman . Vill igen bara veta: har du besökt hans möte? Varifrån har du fått att det inte finns dokumentationer. Vad än du o alla andra säger kan ingen ta mitt helande från mej o inte heller mina journaler!
  Blessings

 • Josef

  Hej, tack för en bra och välskriven artikel. Jag citerade lite av den. Hoppas det var ok. http://urgamlastigar.wordpress.com/2014/10/29/kalla-faktas-granskning-av-helandepredikanter/

 • Berndt Isaksson

  Stort Varmt Tack Torsten Åhman för en fantastiskt bra insats i kalla fakta.

  Gud välsigne Dig!

  Mvh

  Berndt Isaksson
  pastor i Korskyrkan i Vetlanda

 • Ulrika

  Hej,

  Så du fick bara komma till tals en minut?
  Vad i det du sade i intervjun sändes? Jag har inte TV.

  /Ulrika

 • LarsGunther

  1. Apropå ditt sista PS. Hur många som sett programmet tror du kommer och läser din blogg? Kunde du inte ana i förväg att dina ord skulle användas för att dra alla över en kam?

  Nu blev det så att programet fick en tydlig dramaturgi. Du och Samuel Varg var de goda och ”kunniga” (notera hur din bokhylla zoomades in när du intervjuades) och era ord togs som bevis för att 100.000 människor i Sverige och hundratals miljoner världen över är grundlurade av några bondfångare, att inga under sker någonsin och att precis all karismatisk kristendom är livsfarlig.

  Det blev resultatet av din medverkan, oavsett dina intentioner. Har du hört av dig till redaktionen och krävt att de ska förtydliga att de klippte bort väsentliga delar av dina kommentarer?

  2. Din exegetik om falska profeter i Matt 7 slår ihop det andligt falska med det fejkade. Det håller inte ur exegetisk synvinkel. Falska profeter i Bibelns beskrivning är inte charlataner. Bileam profeterade under Andens inspiration om Jesus, men är ändå urtypen för en falsk profet.

  3. Din teologi om att Guds ande drar sig bort från vissa sammanhang skulle jag vilja att du korrigerade utifrån 1 Kor. Den församlingen uppvisade alla möjliga synder som kunde bedröva Anden, men ändå berömmer Paulus den för att de är rikt utrustade med Andens gåvor. Bruket av dem behöver korrigeras, men ingenstans antyder Paulus att det som sker i Korinth är fejk. Charisma = manifestation av nåden, inte ett sigill som garanterar sammanhangets sundhet i teologin eller dygdighet.

  Jag rekommenderar på nytt det jag skrivit på min blogg:

  http://itpastorn.nu/fejkade-fallna-felande-och-falska-profeter/

  och

  http://itpastorn.nu/allt-du-behover-veta-om-benforlangning-och-lite-till/

  • AlmaM

   Jag förstår inte din kritik av Torsten Åhman, ska vi kristna vara tysta om dessa övergrepp bara för att vi är karismatiker? Det är väl just vi som ska avslöja både charlataner och ”riktiga” falska profeter.

   Prosperity-gospel är en villolära som har en rent instrumentell syn på Gud och gör människans bidrag ”larger than life”. Fler kristna borde kritisera den villoläran, inte ska Torsten Åhman vara tyst varken i TV eller någon annanstans.

   Tragiskt att inte fler kristna röster var med och kritiserade Garnfeldt. Det var måhända TV 4 som valde men du har ju chansen att ta kontakt nu, du har ju på din blogg behandlat ämnet mycket grundligt.

 • facebook

  Tråkigt.trist med person angrepp i alla former.Det är en kränkning mot den det riktar sig till.Varför denna aggressiva ton,kristna emellan? Det är ju samma Gud vi önskar tjäna och tillber.Ja visst förekommer mänsklig dumhet o oförstånd,ingen är ofelbar .
  Ingen har rätt att så felaktigt,kategoriskt avfärda anklaga ett andligt verk i tiden. Guds vägar har alltid varit outgrundliga,men vi får hoppas,tro att GUD verkar i kärlek. Jag är förespråkare för mycket av den karismatiska kulturen och fortsätter att växa, erfara mycket kraft o välsignelse.Låt oss i sann kristen samförstånd mötas,respektera varandra,försöka skapa en värdig dialog utan negativa vinklingar. Hälsningar Rolf Ekwall i Västerås .

  • SimonKrigare

   Det är tyvärr inte alltid samma Gud, man ska pröva allt och det finns en anledning att Bibeln varnar för falska profeter som gör under och tecken i Hans namn….

   Det är dags att vakna!

   • Alexander Backman

    Hej Simon

    Var står det i bibeln att falska profeter skall göra under i Jesu namn? Vet att det står om att falska Messias gestalter skall framträda och säga ”Jag är Messias” Matt 24:5.

    Frid // Alexander

    • SimonKrigare

     Hej Alexander, du kan läsa en hel beskrivning här Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

     Så bara för att någon kallar sig för profet och gör under och tecken (kraftgärningar) så är det ändå inte alltid från Gud, därför ska man inte köpa allt utan vara noggrann med att pröva det som sker!

     • Alexander Backman

      Tack för svaret Simon.

  • AlmaM

   Jens Garnfeldt är definitivt inte snäll mot en enda person utanför hans egen lilla beundrarskara, vad säger det om honom?

 • Annette Forsberg

  Tack Torsten för dina tankar! Tänker också på det här med dokumenterade/bekräftade fall, det måste ju tåla att prövas om det är äkta!

 • Andréas Skogholm

  Angående det här med benen. Det är inte alltid lögn. Det är flera, inklusive jag som verkligen fått sina ben utväxta. Jag märkte en betydlig fysisk skillnad efter bönen. I de sammanhang jag sett detta har det inte funnits någon som drar eller ställer rätta benen, ofta har inte den som leder allt ens hållit på benen utan låtit någon annan göra det. Jag har sett ungdomar be för varandra när detta händer och de har ingen som helst kunskap i hur man ska manipulera ett sådant här under.
  Jag tycker att de flesta tankar du har är mycket bra, det är viktigt att lyfta denna fråga om falska profeter, i kyrkan. Vid sidan av det är det också viktigt att inte dra allt över en kam. Eftersom vi tror på Guds under behöver vi tro även på utväxta ben.

  Vill poängtera att jag verkligen håller med dig i mycket, ville bara vädra min åsikt om benen, då det är lätt att också missa Guds verkliga verkan mitt ibland illusionerna.
  Gott att du ställde upp på intervjun, du gjorde det bra!

  • Sofie Brånedal

   Tack för att du påpekade det, att det där benen inte alltid är lögn. Jag har sett min vän vara med om det, så kände att det behövdes sägas. Bra!

  • AlmaM

   Jag upplever det också då och då när jag rider då kallas det att ”förlänga skänkeln” genom att lossa en spänning i lederna, jag har också förlängt skänklar på ridelever, det känns verkligen bra när spänningarna släpper, men benet var lika långt innan, du bara vrider loss en spänning i höftleden.

   Jag var också ung en gång och bad för ben som ”växte ut”, lika lite mirakel det. bara avslappning och gruppptryck. Om du envisas med att det var ett mirakel, det kan ju ha varit det just i ditt fall, varför tror du Gud bara sysslar med det? Ofta med människor som aldrig någonsin märkt av att benet är kort?

 • Pingback: Kalla faktafel hos #kallafakta | itpastorn.nu

 • Lars Söderlund / pastor

  Tack Torsten för att du tar dig an detta på ett bra sätt. Viktigt för vår trovärdighet som kyrka.

 • Christian Kastö

  Tycker många missar ett ännu större problem i det här med benväxt…

  – Det faktum att just för att det är så lätt att hålla lite snett eller sitta en aning skevt så GÅR DET INTE att konstatera olika långa ben genom att sätta ngn på en kyrkbänk och hålla i deras fötter! – Det är ju en helt orimlig diagnosticeringsmetod!
  Och rent medisicinskt/statistiskt så är det en orimligt stor andel av smärtor som sägs bero på just detta i våra karismatiska sammanhang…

  Och bara därför bör den alltså undvikas! Kommer sedan någon med ett av läkare redan konstaterat problem med olika långa ben så ber jag gärna för dem – och jag känner också till sådana helanden.

  Trist att de klippte det som att du inte tror på helanden alls, Torsten – och likaledes tråkigt att de drar all karismatisk kristendom över en kam och för dansken att framstå som typexempel – men i övrigt känns det som att de ställer sakliga frågor och håller en iaf OK ton i inslaget.

 • Birgitta Berdén

  Ulrika: Har du varit o lyssnat på Jens Garnfeldt?
  Kan säga att jag var mycket kritisk i början men efter flera möten har jag tvingats omvärdera mina tankar om pastor Jens. Jag har fått profetiska tilltal som ingen kunde veta något om. Jag har upplevt en förvandling som tom min personal talar om. På köpet har jag fått helande. Ang dina tankar om pengar uppfattar vi tydligen saker väldigt olika . Är så tacksam att någon i Sverige äntligen predikar 10-de givande o lagar om sådd o skörd! Men att man skulle betala för att bli helad har jag aldrig uppfattat
  Önskar dej allt gott från Gud o han har
  Så mycket mer att erbjudanden jag förstått. Jag längtar efter mer!

  • Ulrika

   Hej igen Birgitta,

   Tack för respons även om jag saknar svar på mina frågor till dig (se annan kommentar).
   Jag har tagit del av Garnfeldts möten via filminspelningar och vittnesbörd av kända och okända som varit där. När han var i min stad in real life prioriterade jag annat.

   Tack för ditt stora förtroende att erbjuda dina journaler men jag tackar nej eftersom jag inte kommer ge dem den tid och respekt som ett sådant förtroende kräver.

   Du,
   Jag har också dragits med av falska profeter (självutnämnda) genom deras stora ting, smöriga ödmjukhet och till synes sympatiska yttre.

   Guds rika välsignelse önskar jag dig och hälsar dig med din tidigare kritiska hållning välkommen ”tillbaka”. Du blir inte ensam om den erfarenhet du just nu genomgår när du vänder om. (Sätter Gud högre än människan igen.)

   /Ulrika

   • AlmaM

    Välsignade Ulrika, vilket fint svar!

   • Alexander Backman

    Är så trött på Svensk kristendom som i månt och mycket är religion. Tror vi på Bibeln? Tror vi på det som JESUS lär ? Tror vi på det stora som Jesus säger ” Så som Fadern har sänt mig så sänder jag ER…..?
    Visst skall vi vara vakna men vi måste ju sträva efter det som JESUS har kallat oss till att göra.
    Har växt upp i missionkyrkan och där har det knappt predikas över vad JESUS egentligen säger och man har svartmålat trosrörelsen. Men Jesus säger ju att tro kan förflytta berg ! Tro är den andliga lagen över mörkrets makter så varför akta sig för det. Vi är Kristi kropp här på jorden att utföra Guds rikes gärningar !
    Ni som sitter med armarna i kors på åskådarplats och generaliserar allt som bluff o båg med trosrörelsen. Sitt då kvar men jag vill lära känna Kraften ifrån Jesu kristi uppståndelse.
    Frid
    Med vänlig hälsning. Alexander

    • Ulrika

     Hej igen Alexander,

     Jag generaliserar inte allt som bluff och båg men när det gäller Garnfeldt har jag inte något till övers.

     Garnfeldts skola i Köpenhamn lockar människor med världslig framgång.

     /Ulrika

    • SimonKrigare

     Alexander jag är verkligen inte den som sitter med armarna i kors, jag vågar nog säga att jag fått leva väldigt nära Gud och fått vara med om flera under jag aldrig kan förklara bort, men det betyder inte att allt som sker är från Gud, vi måste bli mer vaksamma och inse vad som existerar även i våra kyrkor, det har smugit sig in saker som verkligen inte är sunda och jag ber dig att kolla på filmen jag länkade in om falska andar i kyrkorna… Bless

 • Magnus Flodin

  Guds frid Torsten

  Ett stort tack att du kämpar för och vill försvara äkta kristen tro.

  Jag hoppas verkligen att fler med namn ska sluta upp bakom dej och oss andra som vill ha bort dessa bedragare som gör så stor skada vad gäller såväl människor som kristen tro, människor syn på vem Gud/Jesus verkligen är.

  Du är en välsignelse

 • Robban

  Klart Torsten gjorde rätt. Att journalister inte har koll på karismatisk kristenhet överlag ska väl inte hindra oss från att vara tysta mot det man inte håller med om. Diskussion i offentrligheten har varit den kristna kyrkans signum från första början och låt det så förbli.

 • Jan Blomqvist

  Tack Torsten! Mycket bra. Att kritisera det man är en del av är klarsynt – och mycket modigt!
  Jan Blomqvist, Varberg

 • J

  TACK Torsten! Jag har själv lämnat Södermalmskyrkan och SOS mission (som också behöver granskas…) och det är fantastiskt skönt för oss som fortfarande (tack Gud) har kvar vår tro. För många lämnar Gud efter andeutdrivningar/helandeprocesser etc. TACK att du höjer rösten och talar för oss som blivit sårade av dessa ”stora gudsmän”. TACK och du har MÅNGAS stöd! Och framförallt tror jag att Gud själv hejar på dig för att du står upp för de svaga. All kärlek o Guds välsignelse! /J

 • Kristoffer

  Du talar ju bara generellt om fenomenet, inte specifikt om just Jens Garnfeldt. Om du ger dig ut för att kritisera honom öppet duger det inte att radda upp en massa allmänna ”sanningar”

 • AlmaM

  Ja, du vet ju redan att jag är helt med dig här. Mycket bra, vartenda ord behövde skrivas/sägas. Om fler vore lika modiga som du skulle dessa charlataner inte ha någon ”marknad” att utnyttja i svensk kristenhet.

 • Lars Clementsson

  Tack för kloka ord och själavårdande insikt i dessa svåra frågor. Dessa estradlejon har stora anspråk på att förmedla helande och materiella välsignelser när de troende offrat så det känts i plånboken. En osund fixarkultur där predikanter försöker domptera både människor och Gud. Efterlyser lite större ödmjukhet inför livets svåra frågor. Själv är jag pingstvän i tredje generationen och välkomnar att även Pelle Hörbart tagit bladet från munnen och gett 5 råd till alla som vill ägna sig åt förbön för sjuka.

 • Göran Johansson

  Efter att ha skummat lite i kommentarerna tänker jag att de flesta har nog inte varit med på mötena med Jens i Älmhult. Att sitta i TV-fåtöljen är inte detsamma som att fysiskt vara där. Själv var jag visst lite avvaktande i början av kampanjen i men efterhand upplevde jag mer och mer, starkare och starkare att Guds Ande verkar på många olika sätt, ofta genom att Jens inspirerar oss vanliga människor att praktisera och använda Guds löften och be för människor till befrielse av olika slag. Bibeln säger ju att mycket förmår den troendes bön när den bedes med kraft och det är hög tid för svensk kristenhet att ta ordet på allvar och verkligen med kraft i Jesu namn gå emot sjukdom och lidande som människor drabbas av. Gud sände ju den Helig Ande efter att Jesus for till himlen för att vi skulle kunna gör de saker som Jesus gjorde. Låt oss lära av Jesus och lyssna in vad den Helige Ande vill vi ska göra och verkligen tro att Jesus är densamme. Den som tvivlar ska inte vänta att något gott ska hända! Det är inte meningen att bara ett fåtal ”stjärnor” ska använda helandekraften, då kan det bli så ibland att någon förkunnare hamnar snett. Men varför lyfta fram sådant, Ingen är heller fullkomlig, man kan visst tycka ett och annat om en förkunnares stil och uttryckssätt men varför hålla på och kritisera när någon frimodigt förkunnar och praktiserar evangelium? Be istället för de som är frimodiga och går i spetsen mot ondskans andemakter om beskydd och att de blir mäktigt använda i väckelsen.
  Själv blev jag helad från cancer för drygt 10 år sedan efter förbön av Jens härliga föräldrar Evald o Birte – Tack gode Gud!

  • SimonKrigare

   Det är precis det här som är faran, har man inte rustningen på sig och är vaksam vaggas man snabbt in i tron att det är Guds Ande som verkar så fort någon pastor säger det, så enkelt är det inte och bara att Jens stod och lovade väckelse i Älmhult till kritikerna som sen aldrig blev av säger väl det mesta!

   Jag skulle inte utsätta mig för att åka dit, de gånger jag följt honom via webben får mig att inse att något är väldigt fel, så varför skulle jag utsätta mig för det, vad planteras i människor som öppnar upp sig ????

   Tanken skrämmer mig, bless

   • Göran Johansson

    Hej Simon, undrar om du sett min kommentar eller om inlägget har cencurerats

 • Ulrika

  Varför
  Garnfeldts föregångare hade stor framgång i Kenya?

  http://unajuaje.niwega.net/2013/11/19/kulturkrockar-och-vackelser-i-afrika/

 • Lena Lönnqvist

  Hej Torsten, Stort tack för en jättebra insats i Kalla Fakta och uppföljningen. Så skönt med din ärlighet och mänskliga värme. Betyder mycket för många! Tack också för att du översatte Bethlehem Bible College uttalanden om Gazakriget, vilket jag såg först nu när jag tittade på din blogg.

 • gunborg nilsson

  Tittar så sällan på TV att jag missat programmet. Det var icke-kristna vänner som gjorde mej uppmärksam på det.De var upprörda! Inte över Torsten Åhman -utan över en ”verksamhet” som de bedömde som falsk, som upprörande. Vad ska de ickekristna tänka om inte kristna,pastorer,präster osv kliver fram och sätter ner foten och säger att ”nu är det nog”! Ska vi stillatigande stå bredvid och titta på, när folk bjuds ett främmande ”evangelium”. När det dessutom står skrivet att ”allt ska prövas”. Ska den prövningen helt överlåtas åt ickekristna? För var så säker på att folk prövar sånt här! Det drar ett löjets skimmer över Guds församling!
  Du gjorde rätt Torsten som vågade stå upp för sanningen. Det är modigt och det har sitt pris -men du gjorde det som måste göras! // gunborg nilsson

 • Göran Johansson

  Kära Gunborg, tar du för givet att dessa icke kristna vänner kan göra en bedömning utifrån programmet kalla fakta???

 • Göran Johansson

  För att kunna bedöma Jens Garnfeldt behöver man lära känna honom genom att delta i ett antal möten. En trovärdig person är Birgitta Berdén som har ett fantastiskt vittnesbörd som jag själv hört live, Underbart att höra hennes glädje. /Göran

 • Lennart Renöfält

  Tack Torsten för ditt starka och tydliga engagemang i både
  Kalla Fakta och i uppföljningen. Blir glad att vi i Equmeniakyrkan har dig med
  din djupa kunskap och engagemang i frågan. Betyder mycket för vår trovärdighet
  att du vågar vara tydlig.

 • Erik Härgestam

  Största förtjänsten var kanske att alla i ”trons gränsland”- dom som är på väg hem- kan fortsätta orientera sig mot Kristus. Tack Torsten för att du både visar vägen och röjer undan hinder.

 • Alexander Backman

  Hej Torsten

  Hörde om en ung pojke som såg JESUS med egna ögon under ett av mötena i Älmhult. Tror du på att under har skett under dessa möten med Garnfeldt? Eftersom jag inte vart närvarande på något av Garnfeldts möten så kan jag inte heller inte bedömma vilken ande som som är över dessa möten. Har du vart på något möte med Garnfelt eller gör du din bedömning endast genom tv-rutan? Hur ser du på New wine rörelsen som växer i svensk kristenhet? Om du känner till Bill Johnsson pastor i Bethel church Redding så undrar jag också var du anser om honom och hans kollegor i Nord Amerika ?

  Tack på förhand

  Mvh. Alexander

 • Alexander Backman

  Du VILL inte TRO hör jag. Kommer världen tro trots journalhandlingar på helt nya njurar osv. Svaret är Nej

  • AlmaM

   Testa! Visa upp röntgenplåtar och journalhandlingar så kan man se att något hänt. Sedan får vi väl se vem som får äran (och eventuella pengar), då vet vi varifrån helandet kom.

 • Andreas Östling

  Tack för ett gott och genomtänkt inlägg i debatten!

 • Fan of Jesus

  Med stor tacksamhet skriver jag till dig för att du talade ut i kalla fakta programmet. Jag avvek från Södermalmskyrkan för en tid sedan där jag också gick i bibelskolan. Alla dialoger om frågetecknen mottas med ett förakt för oliktänkande och bankas ner med fraser som ”underordna dig ledarskapet”. De skyltar med ovillkorlig kärlek men arbetar med subtila kontrollmetoder. Paulus sa, följ mig som jag följer Jesus. I och med detta gick det inte att följa dessa dårar som sysslar med ledardyrkan och kyrken-domen. Programmet satte verkligen fingret på problemet. Ditt vittnesbörd i programmet klargjorde det som inte tål dagsljus. Predikan på söndagen efter att programmet sändes handlade om att Jesus trots allt lovade förföljelse. ”Fri som en fågel, i en bur”.

 • Pingback: Är New Wine en dödsdömd rörelse? | itpastorn.nu