Slutinlägg om Kalla Fakta och mirakelpredikanter

Den 28 oktober medverkade jag i ett Kalla Faktaprogram i TV4 om Mirakelpredikanter. Reaktionen har varit kraftig både mot programmet och mot min medverkan.

I den kristna pressen har skrivits om ”magplask”, ”tilltag”, ”undermåligt”, ”månadens mörkaste händelse” Det har sagts att Kalla Faktas syfte var att skrämma kristna att inte be för sjuka över huvud taget. Även om jag fått möta mycket positiv respons har kritiken även mot mig varit stark.

Jag kan inte dela de negativa synpunkterna på programmet. Jag menar att det gav en saklig spegling av vad som förekommer och att man lät olika röster höras.

Det finns de som menat att man inte definierade den karismatiska rörelsen på rätt sätt. Att det inte framkom att den överväldigande delen av den karismatisk-pentecostala kristendomen inte alls ställer upp upp det som programmet speglade. Detta är en riktig synpunkt som jag helt håller med om.

Men det är mycket begärt att sekulära journalister ska kunna göra den distinktionen när det finns starka röster bland kristna, inte minst i den kristna pressen, som säger att det som visades är ett genuint uttryck för karismatisk-pentecostal väckelse om än lite vildvuxen.

Orsaken att jag medverkade var att jag menar att det i den typ av helandeverksamhet som programmet tar upp förekommer en hel del lögn, manipulation och fusk. Jag gjorde det därför att jag menar att detta är ovärdigt kristen verksamhet, att det leder till att många, många far illa, att inte så få har hamnat i trauman och lämnat den kristna tron och att det dragit vanära över den kristna tro vi vill presentera.

En del talar om detta som om det vore en fråga om ovislighet eller ”vildvuxenhet”. Något som skulle kunna rättas till med en kosmetisk förändring. Men i grunden ligger en osund teologi, eller rättare sagt filosofi, med djupa rötter i gnosticism och amerikansk populär metafysik som underminerat delar av den karismatiska rörelsen och lett till att kravet på sanning deformerats.

Nu sägs det att en hel del under trots allt sker i de här sammanhangen. Det var därför som jag i Nyhetsmorgon dagen efter programmet bad dem som blivit helade i de verksamheter  programmet tog upp att höra av sig. Eftersom alla har rätt att få en kopia av sin läkarjournal bad jag dem bifoga en sådan som medicinsk bekräftelse på att undret skett. Jag lovade att ge en redovisning inom en månad. Nu har den månaden gått och resultatet är att ingen sådan hållbar bekräftelse har kommit.

Därmed lämnar jag den här frågan. Vår stora uppgift är att möta allt ärligt och uppriktigt sökande som finns runt omkring oss. I det vill jag vara med. Och om vill Gud göra under har jag inget emot det. Tvärtom.

 

.

This entry was posted in Helande. Bookmark the permalink.
 • Patrik Löksa

  Tack för din medverkan i tv-programmet och din undervisning i detta ämne. Har sett Kalla fakta-avsnittet och lyssnat på din predikan du nyligen länkade till här på bloggen. Kan inte riktigt förstå hur du kunnat missförståtts av många på det sätt du beskriver då jag själv tycker din medverkan inte signalerade att du inte tror på Guds ingripande och helande närvaro. Det var tydligt att du vände dig mot just fusket. Befriande att kritiken mot viss typ av helandepredikant kommer från någon som tror på under och Guds helande kraft.

  Jag tänkte också på att man drog det hela under samma kam och gav det etiketten karismatisk kristendom. Och det är givetvis fel. Men man är så van vid absurda förvrängningar när sekulär media ska granska kristet trosliv, att detta trots allt var mindre förvillande än vad jag kanske ärligt talat väntat mig.

  Patrik L

 • Pingback: Slutkommentar kring granskningen av Jens Garnfeldt | Samuel Varg's samlade anteckningar

 • http://www.samuelvarg.se/ Samuel Varg
 • Malin Karlsson

  Tack Torsten att du ställde upp i programmet. Jag blir också otroligt upprörd över det orättfärdiga och oansvariga i dessa mirakelpastorers beteenden. Och att de inte tar något som helst ansvar. En riktig ledare tar ansvar. Jag tror det är kristligt att bli upprörd över dessa företeelser! Med vänlig hälsning Malin Karlsson

 • Pingback: Är New Wine en dödsdömd rörelse? | itpastorn.nu