”Är New Wine en dödsdömd rörelse” Svar till itpastorn

Min vän Lars Gunther har kommenterat min föregående bloggpost om ”Hillsong och gamla vinsäckar”. Den kommentaren finns på hans hemsida http://itpastorn.nu under rubriken ”Är New Wine en dödsdömd rörelse?”

Lars  har helt rätt när han säger att jag inte gjort någon omfattande undersökning  av New Wine eller Bethel Redding. Vad jag förstår är kopplingen dem emellan att New Wine har skapat en plattform för Bethel-konceptet i Sverige. Jag är övertygad om att det i båda sammanhangen finns människor av mycket god vilja. Jag skulle helst vilja tiga om det här, men när jag tänker den tanken känner jag mig djupt otillfredsställd.

Utgångspunkten är att jag kommenterade en ledarartikel av Sune Fahlgren som fanns i tidningen Sändaren. Där nämner han om rörelser som för några årtionden sedan väckte stor uppmärksamhet i frikyrkokretsar, Livets Ord, Vineyard (Obs! Den jag känner minst till), Torontoväckelsen, Karisma Center ”Mycket av dessa skeenden är nu historia”, skriver han. ”Av stora anspråk och speciella ”övernaturliga” fenomen finns inte mycket kvar.” Och så ställer han frågan: Var kommer de rörelser som nu är aktuella att vara om 10 år: ”Hur kommer Hillsong att vara om tio år? Vilken roll har New Wine-nätverket då? Vad blev bestående av Bethel Church-konceptet i Sverige?”

Jag svarade på hans fråga att jag tror att Hillsong kommer att klara sig bäst om rörelsen får utvecklas i goda banor. Jag tror att det finns förutsättningar för det och att de nog lever kvar om 10 år. Jag borde han nämnt om deras utåtriktade karaktär som jag tror är en inriktning Gud välsignar. När det gällde New Wine och Bethel Redding  var jag mer tveksam och nämnde som ett exempel att man godkänner som övernaturliga fenomen fjädrar, ädelstenar och guldflagor som faller över folket när man samlas till bön. Ett företeelse som varit återkommande i flera år.

Lars har bekräftat att dessa fenomen förekommer och ser dem som uttryck för sund kristendom. ”Detta är äkta”, skriver han. Här vi skiljer vi oss åt. Jag ifrågasätter den äktheten.

Ledaren för New Wine Sverige skriver som kommentar till min artikel att man inte tillmäter dessa fenomen någon särskild betydelse.”Ledningen för New Wine Sverige har aldrig fokuserat på ovan nämnda fenomen (och det har vi inte heller sett Bethel göra)”, skriver han.

Detta förstår jag inte. Här har vi ju att göra med en oerhörd sak.

Tänk om det det verkligen är fjädrar, ädelstenar och guldflagor  som faller från himlen som församlingen i Redding påstår. ……..I så fall är det ju något oerhört. Jag tycker att Lars utifrån sin utgångspunkt resonerar helt rätt när han i sin framställning drar paralleller till Mose på Sinai berg, eld- och molnstoden som ledde Israels folk igenom öknen, Guds härlighet som fyllde Salomos tempel, Jesus på förklaringsberget, tungorna av eld på pingstdagen. Om det verkligen händer, är det ju faktiskt händelser av oerhörd dignitet.  I så fall är församlingen Bethel, Redding utvalt på ett särskilt sätt i hela världen. Jag känner i alla fall inte till någon annan plats där detta händer.

Antingen är det detta oerhörda, eller så är det ett medvetet bedrägeri. Det är de enda alternativen. Något mellanläge finns inte. Och är det ett bedrägeri så är det ett grovt bedrägeri. Man har då högst medvetet manipulerat med heliga ting för att bedra människor i avsikt att ge intryck av att man representerar något utöver det vanliga.

För min del tror jag inte att församlingen i Redding spelar denna stora roll och kvar står då det andra alternativet. En orsak att jag tror så är också att så mycket har kommit in i den karismatiska kristendomen som inte är sant. Ingen kan förneka att det är så. Väldigt mycket har fått tas tillbaka när sanningens ljus har fått lysa över det.

Amalgamfyllningar som förvandlats till guldtänder, spektakulära helanden som fått dementeras, dödas uppväckelse som inte ägt rum, oerhört överdrivna väckelserapporter, profetior och ”tilltal” i Guds namn som bara visat sig vara luft. Listan skulle kunna göras mycket lång.

Här känner jag ett behov av att markera mig. Detta är inte den typ av kristendom jag vill stå för.

”Den karismatiska väckelsen i sin helhet är inte i kris”, skriver Lars. Nej, det har jag inte påstått. ”Förekomsten av falska sedlar säger inte att alla är falska”, skriver han också. Nej, nej, men problemet är att alldeles för många är det. För mig tillhör detta mitt livs stora smärta. Det är väl därför jag reagerar så starkt. Det känns som man fått inbrott av tjuvar som smutsat ner i ens innersta allra heligaste rum.

Det finns andra inslag också som gör mig tveksam. ”Let go your heart, let go your head, and feel it now” är ett uttryck man använder, något man sjunger och som man uppmanar människor till i Bethel. Att koppla bort förståndet är en förrädisk tankegång och kan leda vart som helst. Att påverka människor till detta är att koppla bort den prövande funktionen. En sådan grundhållning kan jag inte dela. Just detta sätt att resonera har ju varit orsak till så mycket svärmeri och det är en total missuppfattning av vad kristen tro är. Gud har ju skapat oss som tänkande varelser.

Lars tar upp frågan: ”Är de framgångsteologer?” och svarar: ”Till stor del ja”, ”men de står inte för en Hagiansk trosförkunnelse.”  Nej, jag har också uppfattat att de står för är en variant den trosförkunnelse som fanns på Livets Ord. På Livets Ord drevs den förkunnelsen så långt att de ledande företrädarna inte orkade längre. Vi har stått för ”en osund kultur” sa en av dem. Lars skriver om en församling där ”trosrörelsen bränt marken”. Nu kommer trosförkunnelsen i ny skepnad. Lite andra ord och begrepp, lite annat tonläge, t-shirt istället för slips, men i grunden samma sak. Med tanke på trosrörelsens utveckling i Sverige borde detta få oss att se upp.

En av orsakerna till min oro är att extrema ståndpunkter alltid skapat splittring. Det finns tendenser till detta nu igen. Det vore trist om New Wine med alla sina goda, bedjande människor skulle bidra till detta. Om man fortsätter att ge legitimitet åt Bethel, Redding gör man det. Och då finns en risk att de går samma öde till mötes som de rörelser som var tongivande på 80- och 90-talet. Jag tror Gud har en bättre väg.

PS Jag har inte gjort så som Lars skriver om mig att han ”hämtat sina stödjande invändningar från kritiska webbplatser som han hittat genom enkla sökningar på nätet.” Att jag bara ”googlade lite och hittade vad jag ville, utan att pröva mina källor” Nej, så har det inte gått till. Jag har lyssnat en del på vad de själva säger. Och mitt citat ” ”Let go your heart, let go your head, and feel it now” är från en person som jag uppfattar som en vän till Bethel.

Men nu har jag gjort en sådan sökning som Lars beskriver. Och vad jag funnit har gjort mig förskräckt. Är hälften av detta sant är situationen mycket värre än jag trodde. I så fall står Bethel för rena religiösa vanvettet. Är det sant? Det överlåter jag åt andra att bedöma. Själv vill jag nu ägna mig åt annat än att diagnostisera religiösa konstigheter. DS

This entry was posted in Okategoriserade, Teologi. Bookmark the permalink.
 • torstenahman

  Anna-Karin Stenberg delade detta inlägg på itpastorns FB. Har fått tillåtelse att publicera det här
  Skönt att det finns människor med urskiljning som Torsten.Har själv mer än tio års erfarenhet av trosrörelsen och är skadad därefter.Svag men på rätt väg.Bojkottar all osund karismatik och känner också igen den nu direkt.Gud behöver inte låta det regna guldstoft och fjädrar, isåfall är ju vår tro onödig.Antingen är det fusk eller också något som mörkrets makter bidrar med för att bedra kristna och ” imponera” på dem med sitt prål. Gud behöver inte sådant i sin ” rekvisita”.Han är intresserad av att jobba med våra hjärtans förvandling och hjärtat förvandlas inte inom ett karismatiskt sammanhang även om man tror det! Äkta under och tecken är en annan sak.

 • EmanuelGuldsten

  Modigt ställningstagande, Torsten! Tror att du har rätt i allt! S. Reichmanns ”Allt är inte guld som glimmar” har gett mig en grundmurad teologisk bas personligen, och det är därför inte svårt att genomskåda falsk ”andlighet” varhelst den visar sig i världen.

  MVH E.G.

 • G.Nilsson

  Om fler mogna kristna redan för flera decennier sen vågat träda fram likt Torsten, och sätta ner foten -då hade så många människor undgått att allvarligt skadas av dessa ”trosrörelser” av olika slag och karaktärer.Istället teg man och då sker lätt glidningar där man öppnar upp och accepterar både det ena och det andra. Och till slut kidnappas det urgamla evangeliet och byggs om och paketeras i lyxförpackning garnerat med guldfjädrar…

  Inte konstigt att ett tillräckligt sunt folk relativt snabbt satt sig i sekulariseringens dike.
  G.Nilsson

 • AlmaM

  Fortsätt vara en profetröst i dessa osunda sammanhang. Har en troende muslimsk fosterson som tror på allt sådant här i muslimska sammanhang. (Jo det finns i alla religiösa kretsar. Fjädrar och guld som regnar över pilgrimer är väldigt muslimskt). Någon har fotat en ängel på Kaba, svävande buskar eller stenblock i öknen, eldslågor i luften, skuggor som ser ut som…Maria.

  Sådant sprids på nätet och utövar samma lockelse som New Wine-villfarelserna. Precis samma övertro och fixering vid mirakel som leder bort , långt bort, från sanningen finns alltså överallt. Borde inte detta få människor att tänka till? Låter Gud fjädrar regna eller stenblock sväva inom islam eller är det bluff med hjälp av fototekniken? Vem gör att detsamma händer i kristna sammanhang?